Nygårds­minde Vingård er er en lille kvalitets­be­v­idst vingård med 2.000 vin­stokke. Vin­planterne er plantet med god hjælp fra ven­ner og fam­i­lie i 2010–2016 og vokser nu flot på ca. 1,2 hek­tar på en syd­vendt skråning.

Til vores vin har vi to primære druer­sorter — ron­do og solaris – som vi dyrk­er økol­o­gisk. I væk­st­pe­ri­o­den sørg­er vi for at holde udkrudt væk fra rækkerne – med hånd­kraft og hakke naturligvis. Fra maj/juni og frem til høsten i okto­ber tilbringer vi mange timer i vin­mark­erne med de gøremål der er nød­vendig for at kunne lave en god vin. Vort mot­to er da også at ’vinen gøres i marken’. Alt foregår med hånd­kraft og dyrknin­gen er økol­o­gisk og bæredygtig.

Når årets højdepunkt – vin­høsten – står for døren, sam­ler vi igen ven­ner og fam­i­lie til denne efter­hån­den tra­di­tion­srige dag. Vi høster når druerne top­per kvalitetsmæs­sigt og druerne er kendt for et specielt højt sukker­tal, som man nor­malt skal læn­gere syd­på for at finde. Alle druer er hånd­plukkede og næn­somt sorteret.

Selve vinifika­tio­nen foregår på Glen­holm Vingård, hvor vin­mager Jes­per Nielsen står for processen. Når vi ankom­mer med druerne og vur­der­er deres kvalitet, beslut­ter vi drue­sam­men­sæt­nin­gen til vinene.

Alle druer bliv­er herefter afstilket inden vinifika­tio­nen går i gang:

Rosévin: Drueskallerne og mosten iblød­sættes kort­varigt, hvorved roséen opnår sin karak­ter­is­tiske farve og smag. Herefter press­es den meget næn­somt, og mosten gæres lang­somt ved lav tem­per­atur. Den lave tem­per­atur sikr­er, at druernes aro­mastof­fer og friske frugt bevares bedst muligt i den færdi­ge vin.  Vinen sta­bilis­eres og klares på stål­tanke i 6 måned­er inden den tappes på flasker. Herefter modnes den yderligere 1–3 år på flasken.

Nygårds­minde Rosé er i høj grad vores sig­naturvin, som vi har frem­stil­let siden 2013.

Hvid­vin: 2017 er det første år hvor vi har lavet hvid­vin. Her føl­ger en beskriv­else når de første flasker er til salg i august 2018.

Mousserende rosé: 2017 er det første år, hvor vi har lavet mousserende rosé. Her føl­ger en beskriv­else når de første flasker er til salg i august 2020.