Hold­er du af vins­magn­ing og kvalitetsvin som dan­sk hvid­vin, dan­sk rosévin, dan­sk mousserende vin og dan­sk i det hele taget? Vil du vide mere om dan­sk hvid­vin, rosévin og mousserende vin? Så har Nygårds­minde Vingård meget at byde på, herun­der også rund­vis­ning på vores flotte vingård. Du får mulighed for at se de flotte vin­stokke og et blik ind i vinens ver­den, vinop­be­var­ing m.m.

Vil du vide mere om dansk hvidvin, rosévin og mousserende vin?

Er du til sød hvid­vin, økol­o­gisk hvid­vin, så kig for­bi Nygårds­minde Vingård. Vi kan vejlede dig om mad og vin, fortælle om drue­sorter og druer m.m. Hvis du er inter­esseret i hvid­vin, har Nygårds­minde kun de bed­ste druer til dette for­mål. Vi har pro­duc­eret hvid­vin fra 2017. Nygårds­minde Vingård bræn­der for dan­sk vin, og vi ved meget om vin­type­r­ne. Hos os kan vi sælge dig den helt rigtige rosévin til dine mid­dags­gæster, fes­tlige anled­ninger, vins­magn­ing — afhængigt af behov. Vi pro­duc­er­er hvid­vin af drue­sorterne, Ron­do og Solaris. Meget påvirk­er den færdi­ge vin: vin­stokkene, den enkelte høst samt selv gæring­sprocessen. Først press­er de grønne druer, og saften kommes på tank til gæring. Hvid­vin lageres som oftest ikke på træ­fade, men på mere smagsneu­trale tanke.

Der er næsten intet bedre end helt kølig hvid­vin ude i det fri om som­meren eller til visse dessert­er. Du skal finde ud af, hvad du er til med hen­syn til smagsnot­er, til hvilken mad eller måske ikke til mad. Sådan find­er du frem til den rette hvid­vin til anled­nin­gen.

Blå ron­do plantes mest her i Dan­mark. De blå drue­sorter har omkring to tred­jedele af lan­dets tilplant­ede are­al. Rosévin er også en meget pop­ulær vinkat­e­gori. Der find­es flere drue­sorter til pro­duk­tion af rosé vin, hvor blå ron­do er meget pop­ulær hos danske vin­bøn­der. Blå ron­do er enkel at beskæftige sig med i vin­marken og vokser kraftigt med fin blom­string og for­nuftigt udbytte. Der er også caber­net cortes, som er stærkt kry­dret og med intens farve, men let at håndtere. Druerne er som hov­e­dregel sunde og giv­er en kraftig, tør rosé. Der er også Monarch, som er frugtig og ligeledes farvein­ten­siv og har store klaser.

Inden­for mousserende rosévin taler Nygårds­minde sig­naturvin, som vi har pro­duc­eret fra 2018. Dan­sk mousserende vin er pop­ulær, hvor jysk vin nu er pris­beløn­net. Don’s Pink er en mousserende vin fra lan­det første vingård, Skærsø­gaard. Don’s Pink blev tildelt sølvmedal­je inter­na­tion­alt i den store blins­magn­ingskonkur­rence kaldet Effer­ves­cents du Monde i novem­ber 2008.

I 2000 var der otte erhvervsmæssig vinbønder i Danmark

I dag tilsæt­ter danske vin­bøn­der lidt sukker i den mousserende vin. Hvis vi får bare 1 o C varmere tem­per­atur, er tilsæt­ning af sukker til den mousserende vin ikke læn­gere nød­vendigt. Den yderligere varme vil gøre druerne lidt sødere. Når det er sagt, skal det til­fø­jes, at Dan­marks barske, hårde kli­ma fun­ger­er ganske fint til vin­pro­duk­tion. Druerne får nem­lig mere smag, når de skal kæmpe lidt for deres eksis­tens. Det er, for­di druerne dan­ner mod­standsstof­fer i kam­p­en for at over­leve. Disse mod­standsstof­fer præger vinens smag i pos­i­tiv ret­ning. Smagsstof­ferne bær­er druerne nem­lig med sig. Særligt dru­en, Solaris, er veleg­net til korte væk­st­pe­ri­oder som i Dan­mark.