Nygårdsminde Parkgolf

Nu kan du også spille parkgolf på Nygårdsminde Vingård – en sjov og sund oplevelse for alle!
Da Jan Lunde i 2010 byggede Nygårdsminde, havde han fra begyndelsen en drøm om at anlægge en lille golfbane på græsplænen ved indkørslen op til huset. Den drøm er ny gået i opfyldelse og kan komme alle andre til gode. Nu er parkgolfbanen nemlig åben.

 

Hvad er parkgolf?
Park­golf er en mellemt­ing mellem minigolf og almin­delig golf eller det kunne også godt minde lidt om en mellemt­ing mellem golf og kroket. Park­golf spilles på en min­dre bane end en almin­delig golf­bane og så er det ikke nær så svært som at spille golf.
Park­golf er oprindeligt et kon­cept fra Japan. Som navnet siger, så spilles park­golf i en park. Der­for har Gitte og Jan Lunde både anlagt park­golf­ba­nen og beplantet områder med mange forskel­lige planter, så det kom­mer til at være et parkområde.
En runde park­golf består af 9 huller hvor bold­en skal slås i. En runde kaldes en sløjfe, og dem er der 3 af på Nygårds­minde. Park­golf spilles med en bold på stør­relse med en ten­nis­bold, og man anven­der samme kølle til alle slag. Pga. stør­relsen kom­mer bold­en aldrig højt op i luften, så der er ingen fare for vildt­farende bolde. Banen er bygget op som en almin­delig golf­bane med teested, fair­way, rough, bunker og out-of-bounds områder.

Sim­ple regler
Park­golf spilles typisk af 2–4 per­son­er ad gan­gen. Der trækkes lod om hvem, der starter ved første hul. Herefter er det den per­son, som scorede fær­rest slag ved sid­ste hul, som starter.
Golf­bold­en skal tees op ved første slag på hvert hul, der er mark­eret med en grøn græs­måtte. Luft­slag giv­er 1 straffes­lag. De 3 sløjfer er omkranset af planter og hvide pinde, som mark­er­er, ”out-of-bounds”. Slår man golf­bold­en over denne lin­ie skal bold­en lægges inden­for igen i en køl­lelængde fra lin­jen og aldrig tæt­tere på hul­let, og man mod­tager 2 straffes­lag. Spilleren ved slut­nin­gen af alle baner med den laveste score er vinderen.
Inter­na­tion­al Park Golf Asso­ci­a­tion har sat øvre grænser for læng­den af park­golfhuller og ‑baner. Den mak­si­male længde for et indi­vidu­elt hul er 100 meter. En 9‑hullers bane er begrænset til 500 meter eller derunder.

Ny attrak­tion i Vendsyssel
Med park­golf banerne foran de skrå­nende vin­mark­er på Nygårds­minde Vingård, kan alle nu komme ud og røre sig og få konkur­rence­genet stimuleret.
”Vi glæder os rigtig meget til endelig at kunne invitere folk – det vil sige både børn, unge og ældre til Nygårds­minde til både leg og læring. Vi vil gerne vise rundt i vin­mark­erne og lave vins­magninger, men gæsterne skal også kunne nøjes med park­golf, hvis det er det, de har lyst til”, siger Jan Lunde.
I forbindelse med park­golf­ba­nen har Gitte og Jan Lunde indret­tet et opholdsst­ed til grup­per, som ønsker at komme og spille: ”Det kan være per­son­ale­forenin­gen, der er på udflugt, netværks­grup­per eller bare en flok ven­ner, som gerne vil mødes over en aktivitet. De kan så benytte vores ophold­srum eller sid­de på bænke uden­for. Ideelt set, kan de jo beg­y­n­de med en omgang park­golf, for så at få en rund­vis­ning i vin­mark­erne og slutte af med en lille vins­magn­ing”, siger Gitte Lunde.
Nygårds­minde park­golf er således en ny og spæn­dende attrak­tion her i Nord­jyl­land både for dem, der blot vil prøve sig med en omgang park­golf en enkelt gang og for de mere ’ser­iøse’, der vil spille flere gange om året, idet der vil være mulighed for at købe sæsonkort.

Det koster 100 kr. pr per­son at spille park­golf en gang inkl. lån af golfkølle og bolde og 750 kr. for et sæsonkort.

Se mere om park­golf her.

Der vil blive afholdt Nord­jysk Mester­skab i park­golf den 22. august 2020 på Nygårds­minde og Dan­marks Mester­skab i park­golf i sep­tem­ber 2020 på Fyn.