Der er stor erfar­ing og opsam­let viden om vin­stokke, vin­planter og vin­planters sorter. Der er ikke kun pro­fes­sionelle som for eksem­pel erhvervsavler vingårde, der dyrk­er druer. Mange pri­vate hus­stande har også val­gt at sætte vin­druer i haven. Der dyrkes vin­druer i stort mål på syd­vendte skråninger eller op ad solop­varmede mure — fx syd- eller vestvendte mure. Mod­sat tidligere, hvor druer ofte blev dyr­ket i dri­vhuse, dyrkes de også på fri­land. Der er ikke noget prob­lem, for­di der i vore dage er fremels­ket mere hård­føre drue­sorter. Disse drue­sorter er veleg­nede til vores nordlige kli­ma, som kan være meget køligt.

Meget opsamlet viden om vinstokke, vinplanter m.m.

Når man vil dyrke vin­druer her i Dan­mark, er det klogt at sætte sig lidt ind i emnet. Ellers kan dine penge være spildt, hvis vin­planterne dør for dig. Det er hyggeligt og en ekstra oplevelse at kunne hente frisk frugt fra egen nyt­te­have.

Du skal være opmærk­som på, at vin­planterne ikke kan stå selv. Du er nødt til at opbinde dem til fx espalier eller til tråde. Trå­dene kan være spændt ud til nogle meter­hø­je pæle. Du skal bereg­ne, at hver enkelt plante vil fylde cir­ka 1,5 meter. Dette er, hvis du hold­er vin­planten kraftigt beskåret. Kor­rekt beskæring giv­er dig en stærk vin­plante med de opti­male skud og frugt­sæt­ninger. Flere gange hen oer som­meren er du nødt til at klippe i vin­rankerne. Så er du sikker på, at vin­planten anven­der sig ener­gi på drueklaser frem for at vokse. Dermed formes vin­stokken til en luftig stok, som kan styres.

Når der kom­mer en blom­sterk­lase frem, skal skud­det have lov til at vokse mere , til der bliv­er fire blade efter klasen. Efter­føl­gende blade og skud skær­er du væk. Det giv­er luft og lys til udvikling af dine drueklaser. Sideskud fra blad­hjørn­erne klippes enten fuld­stændigt af eller du kor­ter ind til læng­den af to blade. Fire til seks blades pro­duk­tion af såkaldte sukker­stof­fer samt ener­gi rækker til at at gøre en klase både sød og mod­en.

Du kan forme din vin­stok til flere faco­nen afhængigt af dyrkn­ingsme­toder. Man beskær­er i de første 3–4 år for at opbygge en stærk, sol­id vin­plante. Herefter skal du holde vin­ranke slank for at få mange druer. Efter at løvet er faldet helt af vin­planten, kan du fore­tage denne beskæring. Du bør ikke beskære dine vin­ranker fra jan­u­ar måned og til april måned. Vin­planterne kan bløde, hvor de kan miste meget saft fra de åbne sår. Decem­ber er et godt tid­spunkt for beskæring af vin­planter. Du skal sætte dig ind i, hvad din drue­sort behøver for at give dig druer.

Jord med højt kalkind­hold er godt for vin, og hvis du har ler­jord, tilsættes der meget grus samt spag­num. Det giv­er rød­derne en del mere luft. Du bør gøde din vin­plante i foråret under vin­stokkens første lev­eår. Vin­planter bliv­er tit vældigt gam­le, hvis du opbyg­ger en stærk og sol­id vin­plante med et godt rod­net og top.

Din vin­plante kan godt risikere at få mel­dug, hvis den ikke får nok vand. Vand gerne omhyggeligt i hele 2–3 timer med en vand­slange, som risler.

Du kan vælge imellem flere vin­sorter til dyrkn­ing uden­for og i fuld sol. Der er for eksem­pel Bian­ca, som er en grøn drue med mod­ning i sep­tem­ber trods kølige som­re. Don Mus­cat er en hård­før, blå drue med stærk mus­cats­mag. Sorten Him­rod er ker­neløs og grøn med mus­cats­mag. Him­rod mod­ner vanske­ligere i køligere som­re. Ron­do er en blå drue, som mest anven­des til rød­vin i Dan­mark, men også spise­drue. Ron­do mod­ner i okto­ber. Der find­es også Regent, Reform, Schuyler, Vanes­sa og Zalas Per­le m.m.