Hos Nygårds­minde Vingård er vi også kendt for vores gode rosé vin, og vi har nogen gang rosévin tilbud. Det er en kærkom­men mulighed for at smage nogle flere af vores vari­anter af hvid­vin og rosé vine m.m. Men hvad er rosévin, og hvor­dan frem­stilles den?

Hos Nygårds­minde Vingård har vi noget for enhver smag, og vi vejled­er dig gerne. Vi giv­er dig et blik ind i vinens ver­den, som er et spæn­dende univers at udforske. Der er meget, som man kan sætte sig ind i, hvis inter­ess­er er der. Det er kan ting som vinop­be­var­ing, mad og vin, vin­fo­rum, drue­sorter m.m. Vin er nem­lig ikke bare vin, for der er selvføl­gelig forskel på eksem­pelvis rød­vin, hvid­vin og mousserende rosévin.

Men hvad er rosévin, og hvordan fremstilles den?

Du tror måske, at man bland­er hvid­vin med rød­vin, og så får man rosévin, men nej. Det er ikke kor­rekt, for man bland­er ikke blå og grønne druer med hinan­den for at lave rosévin. Der er dog en lille und­tagelse, for­di Rosé cham­pagne fak­tisk er hvid­vin med et lille ind­hold af rød­vin. Ej heller tilsæt­ter man far­vestof­fer i frem­still­in­gen af rosévin.

Så hvor­dan får man pro­duc­eret denne for­frisk­ende rosévin med sin smukke pink kulør? På alle druer vil frugtkødet i dru­en være gen­nem­sigtigt. Det kan du se, hvis du prøver at flække en drue. Så selv med en rød­vins­drue og dennes saft, opnår man at få hvid ud af sort. Et eksem­pel er mousserende vin, som er frem­stil­let af rød­vins­dru­en ved navn, Pinot Noir.

Man trækker far­ven fra den blå drues skind ud i mosten, og det kaldes mac­er­a­tion. Under mac­er­a­tion-processen trækker man sam­tidig smag samt tan­nin­er ud fra skindet og videre ud i drue­mosten. Jo mere tid man bruger, desto mørkere kulør. For eksem­pel har en let Beau­jo­lais sandsyn­ligvis trukket i min­dre end en uge. Til sam­men­lign­ing har en kraftig rubin­rød Bor­deauxvin nok trukket i mere end 2 uger. Der er imi­dler­tid forskel på, hvor stor en mænge farve hver drue­sort inde­hold­er.