Hos Nygårds­minde Vingård dyrk­er vi forskel­lig økol­o­gisk vin af drue­sorterne, Ron­do og Solaris. Vi har sød hvid­vin, tør hvid­vin, rosévin og noget for enhver smag. Hvad vil det så sige, når vi taler om økol­o­gisk vin? Der er nem­lig flere begre­ber at holde styr på — så hvad er hvad, tænker du måske. Man taler jo både om bio­dy­namisk vin, naturvin og også økol­o­gisk vin. Nygårds­minde Vingård hør­er til de danske vingårde, som går ind for bæredygtighed og økolo­gi.

Hvad vil det så sige, når vi taler om økologisk vin, biodynamisk vin og naturvin?

Beteg­nelsen, økol­o­gisk vin, er lidt en tilsnigelse. Denne beteg­nelse find­es ikke ifølge EU-forord­nin­gen. Vin kan alt­så ikke markeds­føres som økol­o­gisk eller med det danske Ø‑mærke. Vinen må kun sælges under beteg­nelsen “vin lavet på økol­o­gisk dyrkede druer”. I vinkælderen anven­des der sul­fit (svovl) til også økol­o­giske vine for at bremse gærin­gen m.m. Ifølge EU’s økologi­forord­ning tillades sul­fit ikke. Der find­es dog svovl­frie vine i dag, og flere slags end­da.

Med såkaldt “økol­o­gisk” vin men­er man for­trinsvis druer, der ikke er blevet eksponeret for sprøjt­ning med insek­t­mi­dler, svam­pemi­dler, ukrudtsmi­dler eller anvendt kun­st­gød­ning på jor­den. I vinkælderen med økol­o­giske vine er sul­fit­for­bruget som hov­e­dregel på kun onmtrent 1/3 del af de kon­ven­tionelle vine.

Som økol­o­gisk vin­bonde har man fokus på at opretholde en sund og biol­o­gisk aktiv jord­bund. De kon­ven­tionel vin­brug har i en lang årrække fået udpint jord­bun­den og fjer­net essen­tielle min­eraler. Kun­stige midler har der­for måt­tet anven­des som en slags erstat­ning. Økol­o­gisk vin er ikke uden sul­fit­til­sæt­ning, og bio­dy­namisk vin er ikke fuld­stændigt ren og uden tilsæt­ningsstof­fer. Naturv­i­den er ikke ren natur heller, hvor en vin­bonde tram­per på druer og hælder gæret most på flasker uden manip­u­ler­ing m.m.

Vi har fire kat­e­gori­er vedrørende uma­nip­ulerethed og naturlighed. Der er vin, som frem­stil­let af kun økol­o­gisk dyrkede vin­druer. Så er der økol­o­gisk vin, bio­dy­nam­sk vin og naturvin.

Nygårds­minde Vingård anven­der Solar­is­dru­en, som er fyldig, yder­st kraftig, frugtig og ekstrak­trig med indle­jret syre. Solaris besid­der den mest kraftige vækst af sorterne på vores vin­mark. Der kom­mer mange knop­per, og der er hur­tig vækst med flotte klaser og god syg­dom­re­sistens. Vingårds­minde Vingård har cir­ka 1/3 af arealet beplantet med Solaris.

Nygårds­minde Vingård anven­der Ron­do til vores rosévine. Vin­typen har en smuk rød kulør med hind­bær, jord­bær og rabar­ber. De fleste danske vin­bøn­der kender til Ron­do, som er let at håndtere i marken, og har kraftig vækst. Ron­do giv­er et godt udbytte. Tæt på høst bliv­er drueskallerne desværre hur­tigt bløde, og vin­bladene kan bremse deres funk­tion ret plud­seligt. Ron­do giv­er en skøn rosévin med dejlig frisk duft af de røde bær. Denne rosévin er yder­st drikkeven­lig.