Hos Nygårds­minde Vingård vil du opdage, at vi kun har god vin, den bed­ste hvid­vin og den bed­ste rosévin. Nygårds­minde Vingård er kendt for vores gode vine, og vi står selv for hele processen. Så kan vi garan­tere, at vores kun­der kun får det allerbed­ste inden­for dan­sk vin. Nygårds­minde Vingård pro­duc­er­er kun økol­o­gisk dan­sk vin på vores egne vin­mark­er. Vores vine vari­er­er i smag og karak­ter, og vi er dedik­erede omkring top­kvalitet. Med hver enkelt vin stræber Nygårds­minde Vingård mod et indi­vidu­elt udtryk for hver enkelt vin. Vi lad­er duerne komme til udtryk i hver vin, og det taler sit eget sprog.

Dansk vin på vores egne vinmarker

Nygårds­minde Vingårds pro­duk­tion af af rosévin sker på rød­fvins­fruer. Hér tager man skallerne bort i selve processen, før skallerne kan give vinen for meget farve. Der­for får rosévi­nen sin ikke så mærke røde farve, og den får sin karak­ter­is­tiske farve. Det skyldes, at man ikke lad­er tan­nin­erne komme med i rosévi­nen. I rød­vin giv­er tan­nin­erne den sin bit­ter­hed og øger rød­vi­nens hold­barhed. Vi har både rosévin med kraftigere smag, som er veleg­net til mid­da­gen, men også sødere rosévine. Sid­st­nævnte er skønne at nyde på ter­rassen i som­mer­sæ­so­nen.

Nygårds­minde Vingårds beplant­ede are­al udgør 1,2 ha og har 2.000 vin­stokke. Vi anven­der enkelt og dobbelt guy­ot opbind­ing. Jord­type på vore vin­mark­er er stenet, og vin­mark­erne hælder mod syd. Af drue­sorter har vi Ron­do og Solaris. Nygårds­minde Vingård dyrk­er hvid­vin, rosévin og mousserende rosévin. Med hen­syn til vinifika­tion er vores druer hånd­plukkede, økol­o­gisk dyrkede druer, som vi sorter­er næn­somt. Vores druer er kendt for at have et højt sukkerind­hold, som er mere typisk for sydligere vingårde end danske vingårde. Til hvid­vin press­er vi næn­somt de friske druer, og mosten gær­er ved lave tem­per­a­tur­er. Vores mousserende rosévin pro­duc­eres efter cham­pag­neme­to­den. Alle vores vine er stål­tankegærede og lagrede.

Nygårds­minde Vingårds vin­mark består af 4 par­celler, som er beplant­ede. Vore primære drue­sorter er Ron­do og Solaris, der fys­i­ol­o­gisk mod­ner lige så godt i Dan­mark, som de almin­deligt dyrkede drue­sorter gør i fx franske vin­re­gion­er. Deru­dover har vi enkelte andre drue­sorter som Caber­net Cor­tis, Regent og Acolon.

Vores vin­druer er økol­o­gisk dyrkede. Der­for bruger vi som vin­bonde flere arbe­jd­stimer i marken, og der er øget risiko for, at druerne angives af råd og svamp. Nygårds­minde Vingård har stor fokus på bæredygtighed og økolo­gi. Kun det bed­ste inden­for dan­sk vin er godt nok.