Frost i vinmarkerne truer årets høst

Lave temperaturer tæt på frysepunktet truer vinproduktionen i de europæiske lande og en væsentlig del af årest vinhøst er truet. Kraftig frost har nemlig beskadiget knopperne på vinstokkene i vinmarker. I Danmark er vinplanterne heldigvis ikke så langt fremme med knopskydningen, hvorfor der endnu er håb for årets vinhøst.

 

Mange har sikkert sit de imponerende billed­er af olielam­per i vin­mark­erne. Flot ser det ud, men det vid­ner om et stort prob­lem, nem­lig om hvor­dan vin­bon­dens kan bekæmpe sin store fjende – Hr. Frost. Olielam­perne er en dyr og omstændig måde at imødegå frosten for på denne måde ved at skabe cirku­la­tion i luften, så det ikke fryser. Der skal bruges ca 300 olielam­per pr. hek­tar. Der­for er det oftest kun de vin­stokke, der giv­er de bed­ste vine, som vin­bøn­derne beskyt­ter på denne måde.

Prob­lemet med frost i vin­marken opstår, når vin­stokkene har sat deres første skud. De første små blade er dukket frem og disse skud skal siden­hen blive til de grene, der skal bære drueklaserne og dermed vinen.

På Nygårds­minde Vingård, som er en mid­del­stor dan­sk vingård, har vi 2.500 vin­stokke. Skulle vi sætte olielam­per op her, skulle vi bruge mellem 600 og 800 olielam­per, og udgifterne ville løbe op i mere den 40.000 kr. Eller også skulle vi tage andre metoder i brug som fx sprin­kler til frost­sikring, blæsere, der kan sende varm luft ned mellem planterne eller afbrænd­ing af halm­baller, hvor røgen kan trænge ned over mark­erne og holde på varmen.

Sid­ste år havde vi hård frost efter knop­skyd­nin­gen og vi oplevede også i DK vin­bøn­der, der forsøgte at beskytte vin­planternes knop­per. Selv mist­ede vi kun drue­høsten på ca. 50 vin­stokke svarende til ca. 50 flasker vin”, siger vin­bon­den Jan Lunde.

Er årets vin­høst truet i Dan­mark? Det vides ikke end­nu. En ting er dog sikkert, når knop­skyd­nin­gen på vin­stokkene går i gang, har vin­bon­den ikke et roligt øje­b­lik før det for alvor bliv­er varmere. I værste fald kan vin­bon­den miste hele sit udbytte i løbet af en tidlig mor­gen­stund med frost. Det kræver sin vin­bonde at dyrke vin — i cold cli­mate