Dansk vin er ‘cool’

Hvad har Chardonnay, Pinot Noir og Sauvignon Blanc til fælles?

Måske ikke så meget tænker du måske – ud over at det er vin. Men jo! For alle vinene er pro­duc­eret i køligt kli­ma og kaldes ’cold cli­mate wines’. Der­for kalder vi også dan­sk vin for cold cli­mate vin. Også selv om vi i Dan­mark kan have et særde­les varmt forår og sommer.

Hvad er ‘cold climate wines’?

Cold cli­mate hen­vis­er til den tem­per­atur, hvor druer dyrkes og som i høj grad påvirk­er vinen, der ender i flasken. Dan­mark befind­er sig i en ”cold cli­mate”- zone, der er kende­teg­net ved at have udprægede årstider og tydelige forskelle på dag- og nattemperaturer.

Druer der dyrkes i kølige områder mod­ner lang­somt og akku­mulerer deres smag. Vinene er ofte kom­plekse og afbal­ancerede, med høj surheds­grad og min­er­alske smagsstof­fer. Druer der dyrkes i ver­dens varme områder mod­ner hur­tigere og sørg­er for søde, store vine med lavt ind­hold af surt og højt alkoholindhold.

Fig­ure 1 Varme og kolde vinregioner

 

Cold climate kræver sin vinbonde

At dyrke vin i kølige områder stiller krav til vin­bon­den. Først og fremmest kræver det viden om hvilke drue­sorter der er veleg­net til det danske kli­ma som fx de røde druer Regent og Ori­on og de hvide druer Ori­on og Solaris. Og så er der selve arbe­jde i vin­marken: Hvad er den bed­ste opbind­ingsme­tode. Hvor hårdt skal druerne udtyn­des? Og hvor længe kan vi trække høst­tid­spunk­tet for at opnå den bed­ste sødme i druerne? Endelig er der alle bekym­ringerne: Vil det reg­ne og blæse under blom­strin­gen af vinen med risiko for skade på druerne? Vil som­meren modne druerne tilstrække­ligt? Hvor­dan sikr­er vi syg­doms­bekæm­pelse i vin­marken? Og vil vin­ter­frosten for­volde skad­er på vinstokkene?

Eller for at citere Mark Chien fra hans Grape Vari­eties for Cold Climates

It is even more impor­tant to do a good job of vine­yard plan­ning, design, man­age­ment, and wine mak­ing in order to pro­duce a high qual­i­ty wine, com­pared to warm, arid wine regions. The vigneron just has to be bet­ter, smarter, more patient, cre­ative and flex­i­ble, and able to cope with heartbreak.”

Ja, det kræver sin vin­bonde at dyrke vin i Dan­mark – han skal både være smart, tålmodig, kreativ og flek­si­bel og så skal han kunne håndtere alle bekym­ringerne som vejret i Dan­mark kan give.

Det er da ’cool’!

 

Køb dine vin­planter her i vores web­shop eller ring til vin­bon­den Jan Lunde på 26306448.

 

Dette indlæg er baseret bl.a. på flg. kilder:

https://www.earthmagazine.org/article/climate-terroir-and-wine-what-matters-most-producing-great-wine

http://www.iccws2016.com/cool-climate/what-are-cool-climate-wines/

https://winefolly.com/tutorial/cool-climate-wine/

http://articles.extension.org/pages/60409/growing-grapes-in-cool-and-cold-climates

https://www.winecountryontario.ca/wine-101/what-is-cool-climate-wine/