Beskæring af vinstokke

Vinbeskæring — hvorfor?
Vin­druer tilhør­er vin­ranke­fam­i­lien som har et kraftigt rodsys­tem og en kraftig tilvækst. Hvis du IKKE beskær­er din vin­plante, vil den kunne vokse 10 meter eller mere hvert år. Når planten bruger alle sine kræfter på at sætte lange skud og mange blade, går det ud over blom­ster- og frugt­sæt­nin­gen. Und­lad­er du at der­for beskære din vin­plante, vil den få et væld af nye, lange skud med mange blade, som skyg­ger i — dri­vhuset eller på vin­marken. Sam­tidig vil der også vokse få og små vin­drueklaser, som har svært ved at modne, da skyggen er for vold­som. Hvis du der­i­mod beskær­er din vin­plante, kan du styre skyggeniveauet og opleve glæ­den ved at plukke hjemm­e­dyrkede vin­druer hvert efterår.

Beskæring af vin­stokke er nødvendig
Det er et fan­tastisk syn at stå for enden af en vel­soigneret vin­mark og skue ud over de snorlige rækker af vin­stokke. Det kan du opleve på Nygårds­minde Vingård. Men sådan ville det ikke se ud, hvis ikke det var for et møj­som­meligt arbe­jde fra vin­bon­dens side.
Så beskæring skal der til, og den foregår altid mens vin­stokkene sover deres torneros­esøvn. På Nygård­minde Vingår går vi i gang med at beskære vin­stokkene på fri­land i feb­ru­ar måned. Og alle stokkene er klar sen­est den første forårsmåned.

Fak­ta:

  • Vin­stokke på fri­land beskæres helst sen­est pri­mo marts.
  • Vin­stokke i dri­vhus beskæres helst mellem jul og nytår.

Se hvor­dan Jan beskær­er her.

Husk, at du kan lære kun­sten at beskære vin­stokke, når vi hold­er kur­sus i det næste gang. Se vores kalen­der her.