• Beplantet hek­tar: 1,2
 • Antal vin­stokke: 2.000
 • Opbind­ing: Enkelt og dobbelt guyot
 • Jord­type: Stenet
 • Hæld­ning: Mark­erne har vari­erende hæld­ning mod syd
 • Ron­do
 • Solaris
 • Rosévin
 • Hvid­vin
 • Mousserende rosévin.
 • Hånd­plukkede økol­o­gisk dyrkede druer, næn­somt sorteret. Druerne er kendt for et specielt højt sukker­tal, som man nor­malt skal læn­gere syd­på for at finde.
  Druerne sorteres meget omhyggeligt og afstilkes.
 • Rosévin: Drueskallerne og mosten iblød­sættes kort­varigt, hvorved roséen opnår sin karak­ter­is­tiske farve og smag. Herefter press­es den meget næn­somt, og mosten gæres lang­somt ved lav tem­per­atur. Den lave tem­per­atur sikr­er, at druernes aro­mastof­fer og friske frugt bevares bedst muligt i den færdi­ge vin. Vinen sta­bilis­eres og klares på stål­tanke i 6 måned­er inden den tappes på flasker. Herefter modnes den yderligere 1–3 år på flasken.
 • Hvid­vin: Beskriv­else føl­ger når de første flasker hvid­vin er til salg i august 2018.
 • Mousserende rosé: Laves efter cham­pag­neme­to­den. Beskriv­else føl­ger når de første flasker hvid­vin er til salg i august 2020.
 • Vinene vinifi­ceres på Glen­holm Vingård i samar­be­jde med vin­mager Jes­per Nielsen.
 • Direk­te salg fra vingår­den samt salg fra Fred­eriks­berg og Lyn­g­by efter aftale.
 • ”Teater­caféen” i Hjør­ring og ”Den Gam­le Sme­die” i Børglum.
 • Ja efter aftale – rund­vis­ning i vin­marken, vins­magn­ing og netværksarrangementer.

Gitte og Jan Lunde,
Tol­strupvej 102,
9700 Brønderslev.

Vin­bon­den Jan Lunde 26306448,

Vin­bon­deko­nen Gitte Lunde 22941511,

lunde@nygaardsminde.dk

 • Nygårds­minde Vingård er med sin beliggen­hed på bred­de­grad 57,29 Dan­marks nordlig­ste – og måske smukkeste — kom­mer­cielle vingård.