Vin og videnskab foredrag

Forskningsformidling i øjenhøjde med foredragsrækken: Vin og videnskab foredrag.

Folkeuniversitetet i Aalborg styrker indsatsen for at udbrede forskning i øjenhøjde i Vendsyssel i helt unikke rammer på Nygårdsminde Vingård i Brønderslev.

Forskningsformidling i hjertet af Vendsyssel

Folkeuniversitet i Aalborg og Nygårdsminde Vingård i Brønderslev er gået sammen i et nyt samarbejde om at bringe videnskabsformidling uden for de vanlige rammer på Aalborg universitet. Det sker med foredragsrækken ”Vin & Videnskab”, der præsenterer foredrag i øjenhøjde i unikke rammer på Nygårdsminde Vingård i Brønderslev.

Videnskab i øjenhøjde

Folkeuniversitet i Danmark omfatter 5 afdelinger. Sekretariatschef Kristian Møller Andresen, Folkeuniversitetet Aalborg fortæller at ”Formålet med Folkeuniversitetet er at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater gennem folkeoplysende virksomhed organiseret i Folkeuniversiteterne,” og uddyber: ”Vi har særlig godt fat i publikum fra Aalborg. Imidlertid vil vi gerne række ud over bygrænsen. Derfor er et samarbejde med Nygårdsminde Vingård Brønderslev en oplagt mulighed for Folkeuniversitetet i Aalborg.

Vin og videnskab foredrag: Det gode liv

Gitte Lunde Andresen fra Nygårdsminde Vingård i Brønderslev glæder sig over samarbejdet med Folkeuniversitet i Aalborg. Hun har i mange år arbejdet professionelt med universiteters forskningsformidling i øjenhøjde; ”Jeg er optaget af at få forskningen ud til helt almindelige danskere, der via deres skattekroner jo bidrager til forskningen. Særlig er jeg inspireret af forskning, som støtter op om det gode liv”.  

Efterårets tre foredrag omhandler sportspsykologi, antiinflammatorisk kost og positiv psykologi. Gitte Lunde Andresen uddyber. ”De fleste ved, at det er vigtigt at dyrke motion, mange har imidlertid svært ved at holde motivationen. Foredraget ”Sportens psykologi” (26/9), har fokus på at skabe motivation og bevægelsesglæde i den ugentlige træning i et livslangt perspektiv. I foredraget ”Antiinflammatorisk kost 20/11 er der fokus på kost, som hjælp til at lindre gigt og forebygge og behandle træningsskader mv. Særligt glæder jeg mig til foredraget ”Taknemmelighed” (26/10). For TAK er ikke kun et fattigt ord. Taknemmelighed kan nemlig hjælpe mennesker til et bedre liv, viser forskningen, og heldigvis er flere og flere efterhånden bevidste om det.”

Kontakt

Gitte Lunde Andresen, 22941511, Tolstrupvej 102, 9700 Brønderslevlunde@nygaardsminde.dk og www.nygaardsminde.dk

Kristian Møller Andresen, 96303762, kma@fuaalborg.dk www.fuaalborg.dk

Vin og videnskab. Praktisk information

Se kalenderen for aktuelle foredrag.