AFLYST: Riedelglas smagning og tapas

AFLYST!

Glas er en viden­skab. Ikke uden grund har østrigske Riedel fors­ket i påvirkn­ing af dufte­sansen og smagslø­gene i forhold til glassenes udformn­ing. Det rigtige glas til den rigtige vin kan fak­tisk betyde, at en vin dufter og smager af 50% mere.

Oplev magien: Smag 3 forskel­lige rød­vine i 3 forskel­lige Ver­i­tas Riedel­glas. Efter­ful­gt af smagn­ing af 2 Nygårds­minde vine.

Pro­gram

Pris 550 kr. 

Prisen inklud­er­er:

Riedel­glas smagesæt af mær­ket ‘Ver­i­tas’ til en vær­di af ca. 597 kr.
Vine der serveres under smagnin­gen.
Tapas.
Smagn­ing af to forskel­lige vine fra Nygårds­minde Vingård.

Tid og sted
Smagnin­gen holdes på Nygård­minde Vingård, Tol­strupvej 102, 9700 Brøn­der­slev fredag den 27. marts 2020 kl. 16.30–19.30. Der er åben fra kl. 16.00.

Smagnin­gen foregår i vingår­dens ele­gante spis­es­tue med vin­bon­den og vin­bon­deko­nen som værter. Der er max pladser.

Tilmeld­ing og betal­ing
Tilmeld­ing til lunde@nygaardsminde.dk og betal­ing — 550 kr. pr. per­son til mobile­pay 26306448.

Vi gør opmærk­som på, at tilmelding/betaling er bindende, og bil­let­ter ikke refun­deres.

Nygårds­minde Vingård overvåger aktivt udbrud­det af Nov­el Coro­n­avirus fra 2019 (COVID-19) og fort­sæt­ter med at gøre det. Nygårds­minde Vingård føl­ger til enhver tid myn­dighed­ernes anbe­falinger. I til­fælde af myn­dighed­ernes anvis­ning om afly­sning af arrange­menter med 20 per­son­er, vil bil­let­ter blive refun­deret.

27. marts 2020 16:30 - 27. marts 2020 19:30

Pris: 550 kr.

Sted: Nygårdsminde Vingård