Er du også vild med vin? Det er vi også hos Nygårds­minde Vingård, hvor vi tilby­der vins­magn­ing og et kig ind i vinens ver­den. Du kan også høre om mad og vin, få en rund­vis­ning og smage økol­o­gisk vin hos Nygårds­minde Vingård.

Det er meget oppe i tiden at købe lokaler pro­duk­ter og han­dle lokalt. Det gælder også dan­sk vin og danske vingårde. Når man skal købe dan­sk vin, er det således også blevet pop­ulært at støtte dan­sk vinavl fra danske vingårde.

Er du også vild med vin ligesom os på Nygårdsminde?

Nygårds­minde Vingård er med sin beliggen­hed på bred­de­grad 57,29° Dan­marks nordlig­ste erhvervsavler vingård. Navnet Nygårds­minde stam­mer fra en ejen­dom, der tidligere lå syd for den mark, der nu er tilplantet med vin­stokke.

Jan købte grun­den i 2007, mens han boede på nabogår­den. Der var en syd­vendt skrån­ing, og så var tanken nærliggende: “Det er da her, vi skal dyrke vin!”

De første 500 vin­stokke blev plantet, medens huset var ved at blive opført i 2010. Imi­dler­tid blev vin­stokkene stjålet lige efter beplant­nin­gen. Tyvene havde dog gemt dem i læheg­net ved siden af marken. Jan fandt dem og de blev plantet på ny efter at forsyn­ing med mass­er af vand.

Den 18. okto­ber 2013 høst­ede vi druer for første gang på de daværende 300 af de den­gang 500 vin­stokke. Den 26. april 2014 plant­ede vi 500 nye vin­stokke i et nyt par­cel året efter i 2015 plant­ede vi end­nu 500 vin­stokke. I dag har vi 2.500 vin­stokke.

Som mange sikkert ved, er der blevet dyr­ket vin i mange år hér i Dan­mark. Det er da også der­for, at vores land har sta­tus som vin­land — også rent offi­cielt. Flere danskere har også egen vinkælder og vin­til­be­hør. Det er fak­tisk sådan, at lan­det nu har en opdel­ing på fire danske vin­dyrkn­ingszon­er. Zon­erne består af Born­holm, Sjæl­land, Fyn og småøer samt Jyl­land. Man beteg­n­er hver vin med prædikatet “region­alvin fra” samt herefter navnet på en giv­en vin­dyrkn­ingszone.

Dan­sk borg­er for kvaliteten, for­di vin con­nais­seurs ofte ved, at kvaliteten er stadig sti­gende for dan­sk vin. En anden kends­gern­ing er, at dan­sk vin og Dan­mark er et skat­tet af mange. Det er blandt andet,fordi dan­sk vin er kendt som et frisk pust som en ny, spæn­dende spe­cialitet. Danske vinavlere bræn­der for faget, og det giv­er sig udslag i de mange spæn­dende smagsnot­er. Dan­mark og dan­sk vin er for alvor blevet syn­lig på den inter­na­tionale vin­him­mel.

Husk, at du kan købe dine vin­planter på Nygårds­minde Vingård.

På Nygårds­minde Vingård kan du nu også spille park­golf. Et nyt, sundt og sjovt spil for alle.