Sam­men med Brøn­der­slev Golfk­lub og Brøn­der­slev Golf­cafe tilby­der vi en unik mulighed for at kom­binere vin­rund­vis­ning og smagn­ing med golf og buf­fet.

I beg­y­n­der på vingår­den med en rund­vis­ning og smagn­ing. Så går det videre til Brøn­der­slev golfk­lub hvor I får golfin­struk­tion og spiller golf – både for nyb­eg­y­n­dere og øvede og slut­ter af med lækker mid­dag i Golf­cafeen.

Et arrange­ment i top­klasse og et godt alter­na­tiv til det tra­di­tionelle fir­maarrange­ment.

Pris 375 kr. pr. per­son.

En tid­splan kunne være:
Kl. 14.00: Vingårds­besøg med rund­vis­ning i vin­mark­erne og ét glas vin.
Kl. 15.15: Afgang til Brøn­der­slev Golfk­lub
Kl. 15.30: Golf-instruk­tion
Kl. 16.30: Golf­spil
Kl. 18.30: Mid­dag i Brøn­der­slev Golf­cafe