Kursus i vinbeskæring: Vinstokke i drivhus og vinmark

Kur­sus i vinbeskæring: Vin­stokke i vin­marken og dri­vhus.

Nu kan du lære at beskære vin­stokke både i dri­vhus og vin­marken lørdag den 25/1 2020 kl. 10–12.00.

Under­vis­ere er vin­bonde Jan Lunde, Nygårds­minde Vingård, og anlægs­gart­ner Frank Sølv­mose, Nygårds­minde Planteskole.

Vi mødes på Nygårds­minde Planteskole, Tol­strupvej 100, 9700 Brøn­der­slev og går herefter i dri­vhuset på Nygårds­minde Vingård og i vin­mark­erne.

Tilmeld­ing

Tilmeld­ing kan ske til Jan Lunde via email lunde@nygaardsminde.dk eller mobil 26306448

eller direk­te i Nygårds­minde Planteskole, Tol­strupvej 100, 9700 Brøn­der­slev

Salg af vin­stokke

Der vil være mulighed for at bestille vin­stokke til dri­vhus og vin­mark eller købe pot­tede 1‑årige vin­stokke.

Glæd dig til en hyggelig og lærerig formid­dag med gode snakke om vin­dyrkn­ing og beskæring.

Vinbeskæring — hvor­for?
Vin­druer tilhør­er vin­ranke­fam­i­lien som har et kraftigt rodsys­tem og en kraftig tilvækst. Hvis du IKKE beskær­er din vin­plante, vil den kunne vokse 10 meter eller mere hvert år. Når planten bruger alle sine kræfter på at sætte lange skud og mange blade, går det ud over blom­ster- og frugt­sæt­nin­gen. Und­lad­er du at der­for beskære din vin­plante, vil den få et væld af nye, lange skud med mange blade, som skyg­ger i — dri­vhuset eller på vin­marken. Sam­tidig vil der også vokse få og små vin­drueklaser, som har svært ved at modne, da skyggen er for vold­som. Hvid du der­i­mod beskær­er din vin­plante, kan du styre skyggeniveauet og opleve glæ­den ved at plukke hjemm­e­dyrkede vin­druer hvert efterår.

Beskæring af vin­stokke er nød­vendig
Det er et fan­tastisk syn at stå for enden af en vel­soigneret vin­mark og skue ud over de snorlige rækker af vin­stokke. Det kan du opleve på Nygårds­minde Vingård. Men sådan ville det ikke se ud, hvis ikke det var for et møj­som­meligt arbe­jde fra vin­bon­dens side.
Så beskæring skal der til, og den foregår altid om vin­teren, mens vin­stokkene sover deres torneros­esøvn.

25. januar 2020 10:00 - 25. januar 2020 12:00

Pris: 35 kr. Betales ved fremmøde.

Sted: Nygårdsminde Planteskole Tolstrupvej 100, 9700 Brønderslev